Ko smo mi?

U proteklom madatu 2016-2020 kadrovi SDA Brčko distrikta BiH prepoznati su kao najefikasniji, a uloga SDA kao vezivno tkivo kolacijskog odnosa stranaka. Upravo je bitno prisjetiti se da donošenju svih važnih odluka prethodi usaglašavanje sa partnerskim koalicijskim strankama iz sva tri naroda, što je proces koji mogu samo voditi prepoznati i prihvaćeni lideri što SDA Brčko distrikta BiH i jeste. Kao kohezioni faktor, SDA svojim iskustvom a u skladu sa zacrtanim stranačkim ciljevima ostvarivanja uslova za napredak cjelokupnog društva, ulaže energiju da smiruje tenzije, ističe značaj dijaloga izbjegavajući pokušaje da joj se nametne uloga arbitra ali prihvatajući ulogu medijatora u unaprijeđenju koalicionih odnosa. Sve to sa ciljem donošenja što kvalitetnijih odluka i sa općim interesom da imamo jasne projekte koji ne isključuju nikoga ali koji obezbjeđuju neometan razvoj Distrikta.

Institucionalnim djelovanjem, pored evidentnih uspjeha u obrazovanju i dalje radimo na ravnopravnosti u zapošljavanju, reformišemo zdravstvo, dajemo doprinos u jačanju infrastrukture na cijeloj teritorij Distrikta, insitistiramo na poštivanju vladavine prava, transparetnosti u radu i reformi u javnoj upravi i javnim finansijama, iniciramo projekte (poput funkcionalnog mosta prijeko rijeke Save, rehabilitacija LUKE Brčko,multifunkcionalna gradska dvorana, okončanje izgradnje gradskog stadiona, integrisano upravljanje otpadnim vodama, uspostava efikasnog zakonskog okvira za korištenje potencijala obnovljivih izvora energije, javno-privatnih inicijativa, jačanja turizma, poljoprivrede i privrede općenito pri tome uzimajući obzir na očuvanje zdravog okoliša) koji za svrhu imaju ostvarivanje dugoročnih uslova za normalan život svih građana Distrikta.

Za SDA ne postoje samo bošnjački projekti nego projekti kod koji su kompatibilni i sa bošnjačkim i građanskim interesima, dakle interesu svih naroda. Svjesni smo da jedino tako gradimo sigurno i prosperitetno društvo što svakim danom sve više postajemo. Godine pred nama ne mogu podnijeti političko eksperimentisanje, što više, samo snažna i oprobana stranačka struktura se može oduprijeti teškim vremenima, krizama i nasrtajima na sve što smo do sada gradili.