VRIJEME JE!

Zašto Bošnjak?

SDA Brčko distrikta BiH, dala je svoj upečatljiv doprinos u ostvarenju ciljeva u izgradnji demokratskog društva na ovim prostorima. U ratnim godinama valjalo je odbraniti što veći dio teritorije prijeratne općine Brčko od njenog rasparčavanja, očuvati živote ljudi a pri tome omogućiti iole normalan život u nemogućim uslovima. Taj posao odrađen je sa najvećim dignitetom.

Takav častan pristup, uz činjenicu da su urađeni nadljudski napori da se što veći broj građana zadrži na prostoru općine Brčko, omogućio je da podignuta čela stavimo akcent na omogućivanje uslova za neometan povratak raseljenih lica u svoje domove, potom obnove stambenih jedinica, vodeći pri tome brigu o ravnopravnosti prilikom zapošljavanja u javnim institucijama.

Naravno, vrijednosti stranke, mudrosti i iskustvo kadrova sa nivoa stranke koja je imala institucionalno memoriju omogućila je mladim kadrovima stranke da ostanu nepokolobani u svom djelovanju pa čak i u vremenima kada su bili podrvgnuti brojnim pokušajima provokacija i ometanja u radu.

Zato je stranka i njeni kadrovi prepoznata kao ključni faktor stabilnosti u političkom djelovanju u Distriktu.

Prije nešto manje od jedne decenije, strpljivo i mukotrpno, podnoseći žrtve, udarili smo temelje za reforme i modernizaciju obrazovanja – segmenta koji je u upravi uvijek do tada bio jedan od najnefunkcionalnijih, a čiji se rezultati od skora počinju vidjeti i koji nisu zanemarivi. Ovdje kod spomena projekata moramo se osvrnuti na način djelovanja SDA. Mi se bavimo projektima kojim se nerado bave ostale političke opcije. Naime, dugoročni projekti nisu omiljeni jer u političkom djelovanju ne daju vidljive rezultate u kontektsu mandatnog perioda od četiri godine.

Ilustracije radi, ovdje ću pomenuti projekat regulacija vodotoka rijeke Brke. Projekta o kojem se govorilo i govori unazad četiri decenije. Brojni gradonačelnici, sazivi Skupštine i političke opcije zazirale su od ovog kompleksnog ali za života mještana u pojasu rijeke Brke od samog naselja Brka pa do samo centra Brčkog, životno važnog projekta. Sve dok kadrovi SDA u prošlom mandatu nisu inicirali, započeli i radili na obezbjeđivanju sredstava za ovaj projekat, a u ovom mandatu insistirali na pravovremenoj i kvalitetnoj implementaciji projekta. Rezultati ovakvog pristupa radu su i te kako osjetni i služit će svim mještanima kao i građanima Distrikta u narednom periodu.

Ovaj i slični projekti su preduslov i za investicije, jer samo u područjima gdje postoji sigurnost u planiranju i kvalitetan regulativni okvri moguće je dovesti investitore.

Popis stanovništva iz 2013. godine dao je jasan prikaz demografske slike na ovim prostorima koji niko ne može zanemariti.

Za 20 godina postojanja Distrikta, gradonačelnik je bio Bošnjak svega u jednom mandatu, dakle 4 godine.

Kao što i sami ulažemo napore za očuvanje jednakopravnosti i kvalitetan život svih naroda koji žive na prostorima Distrikta, svjesni smo i sigurni da smo prepoznati kao lideri kada se radi o ozbiljnim projektima koji su usmjereni na dobrobit svih, da gradimo institucije, otklanjamo barijere razvoju i pružamo perspektivu za sve građane Distrikta.

Zato šaljemo jasnu poruku:

VRIJEME JE!